Efterbesiktning

 

Besiktar.se SICAB AB Ljungvägen 21 195 42 Märsta Tel. 0704-16 61 60 info@besiktar.se

 

 

 

Efterbesiktning

 

Part har rätt att påkalla Efterbesiktning för att på ett opartiskt sätt

konstatera om fel som norterades vid tidigare besiktning är facmässigt

avhjälpt eller ej.

 

Efterbesiktning kan också påkallas om entreprenören underlåter att

avhjälpa fel i rätt tid.

 

Vid Efterbesiktning ska konstateras om fel som norterades vid tidigare

besiktning är fackmässigt avhjälpt eller ej. I utlåtandet över Efterbesiktning

som skickas till både beställaren och entreprenören norteras de kvarvarande

fel som inte avhjälpts och evevtuella följdfel som uppkommit.

 

Båda parter har rätt att påkalla en Efterbesiktning.

 

Kostnaderna för Efterbesiktning belastar entreprenören om stor antal fel

kvarstår annars får beställaren stå för den.

 

Pris från: 3200 kr (inkl. moms)